CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Flor blanca

L'Escola Pública Dr. Carulla és un Centre d'Educació Infantil i Primària, en el que s'imparteixen classes des de Parvulari (3 anys) fins a 6è de Primària (12 anys).
Segons reflecteix el propi Projecte Educatiu del Centre, és una escola pública, catalana, mixta i coeducativa, aconfessional, democràtica, participativa, oberta, pluralista, integradora, activa, renovadora i arrelada al medi.
És una escola de doble línea, és a dir, dos grups per cada nivel, excepte 4t i 6è que són triples. El nombre total d'alumnes és de 445 amb una mitjana de 22'2 alumnes per classe.
Comptem amb una plantilla de 32'5 mestres, alguns d'ells amb reducció de jornada,  a més del personal no docent que hi presta serveis.

LLENGÜES

La Llengua Catalana és la llengua vehicular en l'ensenyament. L'àrea de Llengua Castellana s'imparteix a partir de l'etapa d'Educació Primària i la Llengua Anglesa a partir de P3 (Educació Infantil)INNOVACIONS EDUCATIVES

 • Aprenentatge i ús oral de l'anglès des de P3 impartit per una especialista en llengua inglesa.

 • Projecte de dinamització de Biblioteca-Mediateca escolar PuntEdu.

 • Pla TAC (Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement) Dinamització de la Informàtica i noves tecnologies impartida per especialistes a Primària.

 • L'Educació Física a Ed. Infantil també és impartida per un mestre especialista.

 • Suport d'Educació Física: Taller de respiració i consciència corporal, per a tots aquells alumnes de primària que ho necessitin.

 • Treball a l'hort en els primers cursos de cada cicle i també a infantil.

 • Treball per ambients dilluns i dimarts a la tarda a Ed. Infantil.

 • Treball en mig grup classe.

 • Pla Lector de Centre: que comporta una activitat de 1/2 hora de lectura diària per a tota la primària i en la mateixa franja horaria.

 • Projecte Science (una hora de medi en anglès). En el curs de 6è una de les hores de medi es fa en anglès.

 • Programa SIGUES TU: aprenentatge d'habilitats bàsiques per a la vida i promoció d'estils de vida saludables. 

 • Projecte de Robòtica i Emprenedoria dinamitzat pel CRP Selva 1 i amb la col·laboració de l'Ajuntament, l'AMPA i l'INDCAR

 

SEP (Suport Escolar Personalitzat)

Per aquells alumnes que ho necessitin, hi ha SEP dins l'horari lectiu i també de 12:30 a 13h.

Atenció en petit grup de suport en les àrees de Llengua, Matemàtiques, Anglès i Música, sempre a valoració del tutor, bé com a mesura de reforç o bé d'ampliació.


INSTAL·LACIONS

El Centre disposa, a més de les aules, de tot un seguit d'instal.lacions :

 • Gimnàs

 • Aula d'Informàtica

 • Aula d'Anglès

 • Aula de Música

 • Biblioteca Mediateca

 • Menjador

 • Cuina

 • Sala de mestres

 • Consergeria

 • Zona d'Administració

 • 3 patis diferenciats: Ed. Infantil, C.Inicial i C. Mitjà i C. Superior